elkalkyl_1jpg


Mitt CV

Jag har varit verksam inom elbranschen i 40 år som Projektledare,
Installationschef, Automationschef, Produktionschef och Industrisäljare/Automationssystem. Har även varit utomlands i sammanlagt 3 år som Projektledare.

Sedan september 2009 driver jag eget företag under namnet BAL Elkalkyl & Projektledning. Övergår till Elkalkyl i Skåne AB fr.o.m. 2016-06-15.

Anställningar/Uppdrag

Projektledare El.
Eget företag för DMT/Prenad.
Helsingborgs sjukhus
2016-06-01 -

3-årigt Projektledningsuppdrag för Bravida Prenad som drivs inom mitt nystartade Elkalkyl i Skåne AB.
Samverkansentreprenad med NCC, Prenad och Climat 80.
Ny teknisk byggnad innehållande:
Ny mottagningsstation 10 Kv med ca 40 hsp-fack
Ny reservkraftanläggning 4 x 2 500 KVA.
Kontrollutrustning
Ombyggnad av LSP system från F- och K-kraft By 02
Temporär reservkraft under ombyggnadstiden.
Ny UPS kraftanläggning By02.
Ny UC med försörjningssystem för centralbyggnaden.
Projektkostnad ca 180 MSEK.

Projektledare.
Eitech Elektro AB.
Malmö

2016 - 2016 Projekt:
Försäljning marknadsföring av Eitech's erbjudande på marknaden.
Anbudsgivning av ett 10-tal kraftprojekt med positivt utfall.

Projektledare.
Emil Lundgren AB.
Helsingborg
2010 - 2015

Projekt:
Inst av MSP-stv, Trafo och LSP stv ScandStick AB, Höganäs.(2015) (2,5 MSEK).
Sanering efter brand, Isover Billesholm.(2015) (12 MSEK)
Utbyte ink. MSP stv och LSP-stv, Landskrona Lasarett (2015) (7,5 MSEK).
Div Kraft-, Bel-, o Tele-anl, Hbg Lasarett(2014) (5 MSEK).
Pulverlager Höganäs AB (2014) ( 2,5 MSEK).
Utbyggnad HSP-LSP stv ICA, Hbg (2014) (8 MSEK).
Byte Lsp stv Lasarettet i Lund (2014) (2 MSEK).
El- o Instr-inst för nybyggn. Avfallspanna P5, Västervik(2013) (14 MSEK).
El o Instr-inst nybyggn. Filbornaverket Öresundskraft KVV 1 (2010 - 2013) (49 MSEK)
El-, Tele- inst utbyggnad Väla Köpcentrum (2010-2011)
(90 MSEK)


Elkalkyl / Projektledning.
Eget företag
2009 -  

Det jag bl. a. erbjuder marknaden och mina kunder är:
Framtagning av kostnadskalkyler/anbudsunderlag på elanläggningar
Förberedande planering av projekt inom byggnation och industri.
Projektledning av mindre eller större projekt inom byggnation eller industri.
Mentorskap för mindre erfaren personal inom Elbranschen i deras utveckling

Jag arbetar i kalkylprogram Maxikod.

Försäljningsingenjör Industriautomation.
Schneider Electric Sverige AB
2005 - 2009

Försäljning av Automationsprodukter såväl enskilt som kombinerade i funktionsåtagande mot tillverkningsindustri. Kundansvar inom Skåne och Södra Halland för ca 300 köpande kunder antingen direkt eller via Elgrossister. Placering i hemmakontor, kontinuerligt kundarbete ute på fältet med ca 250 besök per år. Efter ett antal år i företagsledande befattningar fick jag via denna anställning en uppfräschning av mina tekniska kunskaper.

Produktions-, Installations-, och Automationschef.
EC ElektroCentralen AB.
1999 - 2005

Produktionschef: Ansvar för övergripande projektplanering och projektgenomförande med avseende på kvalitet och ekonomi för 7 st. Filialkontor med totalt 150 elektriker och 20 tjänstemän.

Automationschef: Budget och personalansvar för Automationsavd. med totalt 30 anst säljare, konstruktörer och programmerare.

Installationschef: Budget och personalansvar för 45 st. elektriker och tjänstemän i Malmö och Helsingborg.

Under min tid på EC ElektroCentralen satt jag med i ledningsgruppen för företaget tillsammans med de franska ägarna och Emil Lundgren EL AB.

Projektledare Elinstallation.
Emil Lundgren EL AB.
1998 - 1999.

Projektledare för ett IKEA projekt i Brno Tjeckien. Projektet genomfördes utifrån ett kontrakt med rambeskrivning. Min roll var att genomföra projektet under totalansvar med hjälp av lokala konstruktörer och installationsfirmor. Projektstorlek 9 miljoner SEK

Installationschef.
Nya Hallberg & Co, Helsingborg
1997 - 1998

Budget och personalansvar för 45 st. elektriker och tjänstemän i Helsingborg.

Installationschef.
ABB Installation, Borås
1996 - 1997

Budget och personalansvar för 30 st. elektriker och tjänstemän i Borås.

Projektchef.
ABB Instal LTD, Wroclaw Polen.
1995 - 1996

Projektchef för ett antal IKEA och Volvoprojekt i Warszawa och Wroclaw, Polen samt ett IKEA varuhus i Prag, Tjeckien. Projekten genomfördes utifrån ett Kontrakt med rambeskrivningar. Min roll var att genomföra projekten under totalansvar med hjälp av lokala projektledare, konstruktörer och elektriker. Projektstorlekar 5 - 15 miljoner.

Installationschef. ABB Installation
Helsingborg
1974 - 1995

Började som elektrikerlärling och gick den långa vägen fram till Installationschef fr.o.m.1985. Var med och utvecklade verksamheten från 20 anställda upp till 45 st. Från 1985 till 1992 var framgångsrika år med mycket bra ekonomiska resultat och utveckling.
Större kunder där div. projektgenomfördes:
(Gullfiber) Saint-Gobain Isover, Billesholm
Swedoor, Åstorp
Kemira Kemi, Helsingborg
ABB;s anläggningar i Helsingborg.
Elektrokoppar AB
Rexolin Chemicals, Helsingborg.

Övrigt.

Född den 14 april 1955.
Uppvuxen i Rögle där hockeylaget RBK hade sin vagga.
Skolor:
Rögle Grundskola 1 - 6.
Norrlyckeskolan Ödåkra 7 – 9.
Tycho Braheskolan i Hbg. 3 år med mellanliggande praktik
Språk Svenska som modersmål
Engelska bra i tal och skrift
Tyska förståelse
Körkort AB
Intresse Golf, MC-åkning, allmänt sportintresserad.
Familj Gift med Eva sedan 1976. Tre vuxna utflugna pojkar.
Bor i villa i centrala Ängelholm
Datakunskaper MS Word, Excel, Outlook o PowerPoint. Kalkylprogram ElWind. MS Projekt, Maxikod.
Utbildningar 9-årig grundskola, 3 årig Elkraftsteknisk ing.examen, Allmän Elbehörighet allt elinstallationsarbete. Ledarskap, Projektledning, Aktivt affärsmannaskap, mm.