Projektledning för kraft- belysning- och instrument installationer i samband med nybyggnad av Filbornaverket Öresundskraft KVV 1 (2010 - 2013) (49 MSEK)

Projektledning för kraft- belysning- och instrument installationer i samband med nybyggnad av Avfallspanna P5, Västervik(2013) (14 MSEK).

Projektledning el och instument för sanering efter brand, Isover Billesholm.(2015) (12 MSEK) 

3-årigt Projektledningsuppdrag för Bravida Prenad som drivs inom mitt nystartade Elkalkyl i Skåne AB.
Samverkansentreprenad med NCC, Prenad och Climat 80.
Ny teknisk byggnad innehållande:
Ny mottagningsstation 10 Kv med ca 40 hsp-fack
Ny reservkraftanläggning 4 x 2 500 KVA.
Kontrollutrustning
Ombyggnad av LSP system från F- och K-kraft By 02
Temporär reservkraft under ombyggnadstiden.
Ny UPS kraftanläggning By02.
Ny UC med försörjningssystem för centralbyggnaden.
Projektkostnad ca 180 MSEK. (2016 - Pågående)