Det jag kan erbjuda är:
  • Framtagning av kostnadskalkyler på elanläggningar. 
  • Förberedande planering av projekt inom byggnation och industri. 
  • Projektledning av mindre eller större projekt inom byggnation eller industri. 
  • Mentorskap för mindre erfaren personal i deras utveckling.

Kalkylering & Projektledning.
El-kalkyler till elinstallatörer eller Industrier.
Jag gör elkalkyler i anbudsskedet åt elinstallatörer, varav flera är ledande och rikstäckande installatörer I Sverige.
Jag använder kalkylprogrammet Maxikod. Uppdragen
utförs enligt ABK 96.
Jag gör elkalkyler/kostnadsberäkningar på projektuppslag inom industrier.
Detta kan gälla 
allt från kraftförsörjning, automatiseringar, belysning och teletekniska anläggningar.
Jag gör även produktionskalkyler för ändrings och tilläggsarbete.
Dessa
kalkyler avlastar projektledare, som kan använda sin dyrbara tid till att bevaka projekten istället.
Projektledaren kan då ta på sig fler uppdrag mot kund. Oftast kan installatören dessutom få betalt för 
det utförda kalkylarbetet, vilket kan vara svårt att få när projektledaren själv gör kalkylen.
Jag åtager mig även att ta hand om projektledning I utförandefasen av elinstallationer eller
automatiseringsarbeten. Uppdragen utförs enligt ABK 96.